Nynorsk ord

Ordbøkene til din mobiltelefon. Appen er gratis og gir tilgang til Bokmålsordboka og Nynorskordboka på samme . Administrativ ordliste bokmål-nynorsk.

loading...

Kjærlighet på pinne (godteriet) = Kjærlek på staur. I det mest sentrale ordtilfanget på rundt hundre or er det berre rundt tretti. Dei aller fleste orda vi bruker når vi skriv bokmål, kan vi også bruke når vi skriv nynorsk, og omvendt.

I dette nynorskkurset har du kanskje kome over ord og uttrykk som du ikkje brukar på bokmål.

Ein del ord er anleis på nynorsk. Det er òg ein del bokmålsord du . Mange ord som har –(g)g- eller –(k)k- i bokmål, får en –j- på nynorsk:. I bokmål skriver vi mange ord med h- først, selv om vi ikke uttaler den. På nynorsk skriver vi ofte kv-.

Her er ei liste med viktige ord som er ulike på nynorsk og bokmål:. Gå til Ord på an-, be-, -heit, -else – Ord med forstavingane an-, be- og etterstavingane -heit, -else valdar. Ver spesielt merksam på ord som begynner med an- og be-.

Nokre av desse er tillatne, andre ikkje.

Ord som begynner med hv- er ikkje tillatne på nynorsk . To start page for Nasjonal digital læringsarena. Ordbank Sjå bilde og lytt til ord på nynorsk. Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening.

Man kan gjøre mye rart når man skriver på nynorsk, men man kan man ikke skrive. Noen ganger kan du velge mellom flere alternative stavemåter av et ord. EKS på forbudte ord: KjærligHET, forbrytELSE, hukommELSE skriv i . Det vanlege tilvisings-pronomenet er han for alle hankjønnsord og ho for alle hokjønnsord – så sant pronomenet ikke strir mot det naturlege . Skriv berre inn ordet du er usikker på . Du må skille ordet fra begrepet. Men på svensk skrives det ganske likt: åtgär og uttalen er helt lik.

Bokmålsbrukere tenker for komplisert når de skriver nynorsk, mener. Noreg har to offisielle språk: norsk og samisk. Det norske skriftspråket har to offisielle målformer: nynorsk og bokmål. Pasientforløp og øyeblikkelig hjelp fungerer dårleg på både nynorsk og. Om du har et favorittord på nynorsk må du gjerne dele det med oss på Hamar.

Men dette er vel ikkje eit ord som er tillatt på nynorsk?