Proline soppmiddel

Formulering: Emulsjonskonsentrat. Dersom man har en åker med høyt avlingspotensial vil man som regel ha godt betalt for en behandling med et soppmiddel. Faggruppe for plantevernmidler har på . Skal blandes med soppmiddel med annen virkningsmeka- nisme . Klassifisering av godkjente soppmidler per 1. Kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

Proline som både er aktuell alene og i. Behandle med soppmiddel (protiokonazol) i blomstringa ved risiko for utvikling av . Solatrel sammen med Cerone og et soppmiddel. Ikke uten soppmidler og ikke for nybegynnere ! Hvilke av hovedtypene ugrasmiddel, soppmiddel og skadedyrmiddel som ble brukt. Bioforsk Landv¡k og Arendal: Delaro ll.

loading...

Bixafen har en annen virkemekanisme enn . Ola Alme sorterer ut de minst skadede plantene før supplering av forsøksfelt, samtidig som de sprøytes med soppmiddel. Regnfull vår, samt store overvintringsskader, . I blanding med soppmiddel kan dosen av stråforkortingsmiddel gjerne . Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Når ruta er rød bør sprøyting med soppmiddel vurderes.

Snötäcke Ikke soppmiddel: Headway Headway Medallion Medallion Headway Medallion Headway + . Click here to find similar products. SYNTAX_ERR: DOM Exception 12: .